Arden Parks Baalse Hei

MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Baalse Hei

Hier op de Baalse Hei streven we ernaar om het merendeel van onze bedrijfsactiviteiten te combineren met een zo min mogelijke belasting voor het milieu. Tevens dragen we zorg voor de natuur rondom ons domein. De controle van de milieubelasting en het indijken van de milieurisico's zijn zowel een taal van het management als van iedere medewerker op de Baalse Hei.

Het beleid van de Baalse Hei is om:

  • De bedrijfsvoering op een dergelijke manier uit te voeren, dat het milieu wordt gevrijwaard en dat de veiligheid van haar medewerkers, gasten, leveranciers en het publiek wordt gegarandeerd.
  • Diensten realiseren conform aan en inspelen op de verwachtingen van onze gasten

Om dit beleid te ondersteunen, neemt Baalse Hei de volgende stappen:

  • De vorderingen op het gebied van milieu opvolgen aan de hand van een metingsprogramma.
  • onderrichten van elke medewerker, hen verantwoordelijk stellen voor het naleven van ons beleid en de medewerkers in gelegenheid stellen fouten, voor een onophoudelijke verbetering van de milieuprestaties, weg te werken. 
  • Het belang van het milieu erkennen, indien bedrijfs- en commerciële zaken aan de orde zijn.
  • De wetten en voorschriften betreffende milieuaangelegenheden naleven.
  • Huisregels opmaken in combinatie met voldoende investeringen die moeten leiden tot een lager energie- en waterverbruik, minder en betere sortering van het afval, een beperking van de nadelige invloed op het water, de bodem en de lucht.

Milieuzorg is een prioriteit voor de Baalse Hei. We streven ernaar om het voor u als klant hier zo aangenaam mogelijk te maken. Zorg dragen voor het milieu maakt deel uit van onze service. Tips en ideeën zijn welkom, klachten over welk milieuaspect dan ook kan u steeds melden aan de beheerders.

Dominique Nedee

Bestuurder

Green Key

Living the green dream 🌿
Arden Parks Baalse Hei heeft het prestigieuze Green Key label!
Wat betekent dit, vraag je je af? Nou, het betekent dat wij niet alleen comfort en uitstekende service aanbieden maar we wensen eveneens goede praktijken te promoten om ons milieu te beschermen en verantwoordelijkheid voor het milieu te nemen.
Bij Baalse Hei geloven we in het maken van een verschil, één groen initiatief per keer. Vanaf het moment dat u incheckt, zult u merken dat we ons inzetten om de schoonheid van onze planeet te behouden en u toch een onvergetelijke ervaring te bezorgen.

kempen